Jeg står 100% på bådfolkets side og vil arbejde for, at deres synspunkter bliver hørt og respekteret. Det er fint med kano og kajak, men der skal fortsat være plads til både motor og sejlbåde i søerne. For bådene er en vigtig del af vores fælles lokale kulturarv.


Noget der optog mig i båddebatten var, at der først blev der varslet prisstigninger for at have sin båd i Indelukket, hvilket naturligt nok gav anledning til megen debat. Omkring nytåret 2020 var det så de to byrådsmedlemmer, Rune Kristensen (S) og Hans Okholm (SF), der i Midtjyllands Avis udtrykte ønske om at pålægge bådejerne yderligere en markant udgift ved at pålægge dem, at de fremover skal sejle på el. Tankerne blev i øvrigt luftet uden hensyntagen til, hvilke klima- og miljøforbedringer forslaget indeholder sammenholdt med udgiften for de private bådejere.


Jeg finder det grænsende til arrogant, når lokale politikere kommer med så populistiske forslag og vil pålægge bådejerne en potentiel udgift på flere tusinde kroner, selvom de sjældent bruger mere brændstof på en sæson, end pendlere i bil bruger på en uge. Og hvilke udgifter vil forslaget i øvrigt påføre kommunen i form af opsætning af ladestandere? Og hvordan påvirker selve anlægsarbejdet og produktionen af ladestanderne og elmotorer den mulige klimagevinst i forslaget?
Det stigende antal elbiler på vejene batter noget i klimaregnskabet. Det samme gør det, når flere af kommunens borgere skifter de daglige småture i bilen ud med en tur på cyklen.


Men jagten på bådejerne stoppede desværre ikke med de to byrødders forslag. I Midtjyllands Avis kaldte en redaktør de vinteroplagte både i Indelukket for en »øjebæ«. Han argumenterer slet og ret for at fjerne bådene fra søbredden, så der bliver mere plads til en kommende kæmpelegeplads. Men er det ikke også en del af charmen ved bådmiljøet i Indelukket? Og hvis bådene forvises fra Indelukket, forviser man også de hundredvis af bådejere, der skaber liv og miljø på havnen, og som har opbygget et fællesskab omkring deres både. Selv med store klima- og miljøambitioner for Silkeborg Kommune bør der være plads til et rigtigt havnemiljø med kedeldragter og bundmaling i en outdoor-vision for Indelukket.