Thomas Tonsberg Schlie

En naturlige balance i hele Silkeborg Kommune

Byrådsmedlem (V)

Silkeborg Kommune

Det samarbejdende byrådsmedlem

Medlem af byrådet for Venstre. 

Valgt med 980 stemmer i 2021. 

Næstformand, Ældre udvalget

Medlem af Dagtilbud, Skole & Familieudvalget.

Medlem af Civilsamfundsudvalget

Jeg arbejder for dig!

Glade børnefamilier

Flere og flere børnefamilier bosætter sig i Silkeborg Kommune. Jeg vil arbejde for pasningsmuligheder i lokalområdet, gode kommunale legepladser og attraktive skoler. 

Sikker Infrastruktur

Det skal være sikkert at færdes i Silkeborg Kommune, om du er gående, på cykel eller i bil. Jeg vil arbejde for en tidssvarende infrastruktur, der kan rumme, at vi bliver flere voksne og børn i kommunen for hver dag, der går. 

Aktiv outdoor hovedstad

Danmarks Outdoor Hovedstad skal være for både elitesportsudøveren, fritidsmotionisten og børnefamilien. Jeg vil arbejde for flere faciliteter og bedre adgang til naturen for både lokale og turister.

Et Driftigt Erhvervsliv

Silkeborg Kommune skal være det bedste sted at bo og virke i Midtjylland – både for etablerede virksomheder og iværksættere. Jeg vil arbejde for at styrke erhvervslivet, så flere kan arbejde og handle der, hvor de bor.

Plads til Bådfolket

Der skal fortsat være plads til at sejle på Silkeborgsøerne. Jeg står på bådfolkets side og vil arbejde for, at deres synspunkter bliver hørt og respekteret. Bådene er en vigtig del af vores fælles lokale kulturarv.

det gode ældreliv

Vores ældre medborgere har om nogen fortjent et godt liv, når når man ikke længere selv kan det hele. Området står overfor massive udfordringer de kommende år, blandt andet pga. rekruteringsproblemer. Jeg tager udfordringen op, selvom det bliver svært.