Skrevet i samarbejde med Poul Berggreen og Kasper Thomassen, by og regionsrådskandidater (V)


Teresa Jørgensen beklager sig i et læserbrev om en fraværende støtte fra stort set alle partier, når det kommer til færdiggørelsen af gavlbyggeriet på Silkeborg Sygehus. 


Den frustration forstår vi til fulde.


Teresa Jørgensen efterlyser svar fra lokale kandidater på 4 spørgsmål, hvilket vi med hjerteblod for vort hospital kan svare helt klart på herunder.


Spørgsmål 1 fra Teresa Jørgensen:

Prioriterer I færdiggørelsen af gavlbyggeriet på sygehuset i Silkeborg meget højt, så patienter, medarbejdere og udviklingsprojekter så hurtigt som muligt kan få acceptable vilkår? Gerne senest i 2022


Svar:
Ja til prioritering af færdiggørelsen af gavlbyggeriet på sygehuset i Silkeborg senest i 2022.


Spørgsmål 2 fra Teresa Jørgensen:

Vil I arbejde på hurtigst muligt at sikre, at der skabes administrativ assistance til centerledelsen i Diagnostisk Center, så arbejdsugen i centerledelsen ikke bliver på 90 timer, og så man kan beholde den nye ledende overlæge? Stillingen er opslået til 1.9., så det haster!


Svar:
Ja, vi ønsker at skabe administrativ assistance til centerledelsen i Diagnostisk Center.


Spørgsmål 3 fra Teresa Jørgensen:

Vil I arbejde på, at Silkeborg fremadrettet får samme forholdsmæssige økonomiske tilskud som alle andre hospitaler? Alt andet er forkert og uacceptabelt!!


Svar:

Ja, vi vil arbejde for at Silkeborg fremadrettet får samme forholdsmæssige økonomiske tilskud som alle andre hospitaler.


Spørgsmål 4 fra Teresa Jørgensen:

Vil I arbejde på, at Silkeborg får egen ledelse, idet alle har erfaret, at genetableringen af tilliden til hospitalsledelsen i Viborg er uopretteligt?


Svar:

Ja, Silkeborg Sygehus skal udvikles og have sin helt egen ledelse.


Kort og godt, så ønsker Silkeborgs 3 lokale Venstre-kandidater at udvikle på vort hospital. Det er sund fornuft at en by og kommune af vores størrelse har et sygehus under udvikling og ikke afvikling.