Da jeg for godt to år siden begyndte at forberede mit kandidatur til byrådet i Silkeborg Kommune, tog jeg på inspirationstur rundt i kommunen for at tale med mennesker, der kunne gøre mig klogere på, hvordan byrådets beslutninger påvirker silkeborgensernes liv.


En af de første kopper kaffe, jeg drak på den tur, var i Multihuset i Sejs-Svejbæk. Huset har siden 1978 været det naturlige omdrejningspunkt for idræts- og fritidslivet i Sejs-Svejbæk og er et enestående eksempel på, hvordan man kan skabe et unikt samlingspunkt i en by gennem lokalt og kommunalt samarbejde.


Multihuset i Sejs-Svejbæk er én af 10 selvejende haller i Silkeborg Kommune. Selvejerskabet betyder, at faciliteterne er bygget og drevet for private midler. Til gengæld modtager de et årligt tilskud fra kommunen beregnet ud fra det aktivitetsniveau, der er i hallen.


Modellen med selvejende institutioner er dog gået lidt af mode i Silkeborg Kommune de senere år. Blandt andet fordi, at det kan være ret vanskeligt at lave en model, der sikrer nogenlunde ligelige kommunale tilskud til de selvejende institutioner. 


I Sejs-Svejbæk er Multihuset eksempelvis meget mere end blot en idrætshal. Det er også et mødested for hele byen, forsamlingshus, ramme for kulturbegivenheder – sågar bibliotek. Aktiviteter, som man andre steder i kommunen høster selvstændige tilskud for. Men ikke i Sejs-Svejbæk. Multihuset modtager ikke en krone i offentlige tilskud for den rolle, huset spiller i lokalsamfundet ved siden af den organiserede foreningsidræt. Det er nemlig kun idrætsforeningens brug af idrætsfaciliteterne, som udløser kommunale kroner i form af et lokaletilskud til idrætsforeningen.


Der er ingen tvivl om, at de selvejende hallers mulighed for at skabe en bæredygtig økonomi blandt andet er et resultat af den lokale repræsentation, som det enkelte lokalsamfund har haft i byrådet igennem mange år. Derfor blev der også under den nuværende formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Johan Brødsgaard (R), igangsat et fornuftigt arbejde med at forsøge at finde en model til at sikre en mere ligelig fordeling af de kommunale tilskudsmidler til de selvejende institutioner.


Arbejdet viste sig dog vanskeligt, da det pludselig blev synligt, hvor store lokale forskelle, der var. Kompromisset blev en omfordeling på 10 procent fra de haller, der fik mest til dem, der fik mindst. Og i Sejs-Svejbæk endte det med, at Multihuset blev holdt helt uden for det videre arbejde, da det er idrætsforeningen, der modtager de kommunale lokaletilskud.


Derfor er det status quo i Sejs-Svejbæk. Indtil videre. For det bliver interessant at se, hvilke vinde, der blæser ind over Multihuset i den kommende byrådsperiode. Der er fuld fart på halbyggeriet i Sejs-Svejbæk, hvor idrætsforeningen, Byens Rødder og lokale ildsjæle er godt i gang med at rejse penge til haller og fælleshus. Hvis det giver lykkes at komme i mål, vil det give et kæmpe løft til den hårdt pressede foreningsidræt i Sejs-Svejbæk og et nyt centralt mødested for byen. Samtidig vil det give nogle interessante udviklingsmuligheder i Multihuset.