Silkeborg skal have en ny højhastighedsjernbane igennem landets største sammenhængende skovområde. Det står klart, efter at Folketinget har besluttet at anlægge “Skovbanen” fra 2026.
Bølgerne går allerede højt, særligt i Sejs-Svejbæk som skal lægge baghave til den, og jeg har selv kastet mig ind i kampen for en linjeføring, der generer færre end den C3-linje igennem Linå Vesterskov og Sejs-Svejbæk, som folketingspolitikerne har lagt sig fast på.


Derfor har jeg og andre engagerede borgere i byen søgt og fået aktindsigt i de bagvedliggende dokumenter. De foreløbige 360 sider lader fortsat mange spørgsmål stå ubesvarede, og vi graver derfor ufortrødent videre hos myndighederne og kommunen. Men det foreløbige billede tyder på, at C3 blev valgt som den foretrukne linje, fordi den er billigst – og som konsekvens heraf desværre generer flest.


C3 igennem Linå Vesterskov og Sejs-Svejbæk har én åbenlys økonomisk fordel: Den “genbruger” mest af den eksisterende jernbane mellem Silkeborg og Skanderborg, og derfor reduceres antallet af nyanlagte kilometer spor med 40% i forhold til f.eks. C1-linjen langs motorvejen og Nordskovvej ind imod Remstrup Å. Til gengæld skal der bl.a. eksproprieres et endnu ukendt antal ejendomme i og omkring Linå Vesterskov og Sejs-Svejbæk, og over en 4,5 km strækning igennem Sejs-Svejbæk skal der opføres meterhøje støjmurer.


Myndighedernes sagsakter lægger ikke skjul på, at C3 vil virke forstyrrende ind på Sejs-Svejbæk og omegn, skulle den blive en realitet. Derfor undrer det mig, at myndighederne allerede på et meget tidligt tidspunkt i forundersøgelsesprocessen fravalgte C1, når C1 følger princippet med transportkorridoren stort set hele vejen ind til jernbanebroen over åen. For C1 er den af de seks linjeføringer, der hidtil har været bragt på bordet, som vil genere færrest på sin vej, og som vil falde bedst ind med de eksisterende korridorer, som er blevet etableret med først motorvejen og siden Nordskovvej.


Klimaet lider, og vi har en forpligtelse til at vende udviklingen hurtigt. Det er højhastighedsjernbanen et bidrag til. Men jeg vil minde Folketinget om, at vi skal leve med denne højhastighedsjernbane i generationer, og derfor fortjener alternative linjeføringer at blive undersøgt til bunds, før den endelige beslutning tages.
Billigst er sjældent bedst. Hverken for mennesker, dyr eller klimaet.