Jeg er så stolt af at bo i et lokalsamfund, som tør og vil deltage i debatterne om Sejs-Svejbæks udvikling. Den seneste uge har den kommende Aarhus-Silkeborg-forbindelse fyldt meget på dagsordenen i kommunens tredjestørste bysamfund, og debatten viser med al tydelighed, at både borgere og lokale byrådskandidater holder virkelig af deres lokalområdet.


Når der er følelser på spil, er der også en tendens til, at fronterne bliver trukket op, og debatten bliver reduceret til et spørgsmål om for eller imod. Det er forståeligt, men vi bliver hverken klogere eller mere samlet som lokalsamfund, hvis vi ikke formår at nuancere debatten noget mere.


Men for at sikre en mere nuanceret debat har vi brug for mere viden. Og den viden kan vi få, hvis der bliver gennemført en fuld VVM-undersøgelse af et alternativ den linjeføring gennem Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov, som Trafik- og Byggestyrelsen har peget på i sin forundersøgelse fra 2016. 


Dagen efter infrastrukturplanen blev offentliggjort pegede jeg selv på en muliglinjeføring langs Nordskovvej, og siden har både øvrige byrådskandidater og flere aktive borgere fulgt op. Det tyder på, at Sejs-Svejbæk kan samles om en undersøgelse af en alternativ linjeføring, hvilket vil give borgere og politikere det bedste beslutningsgrundlag for placeringen af den kommende jernbane.
Det er vigtigt, at politikerne ikke bliver låst fast på én bestemt løsning på dette tidligere tidspunkt, men at vi formår at holde alle muligheder åbne så langt hen i processen som muligt. Det vil give en bedre og mere nuanceret dialog.


Og at Sejs-Svejbæk-borgerne vitterligt ønsker dialogen illustreres ved, at en gruppe borgere med vidt forskellige perspektiver på debatten mødes fredag hos lodsejer Søren Christiansen, hvor vi sammen med Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, vil blive klogere på hinandens holdninger og samtidig klæde transportordføreren bedre på i forhold til, hvad der er på spil i vores lokalsamfund.


Vi skal både have belyst de negative og positive konsekvenser af en kommende jernbaneforbindelse, og derfor skal der lyttes og læres. Og det er virkelig vigtigt, at et så stort projekt, der bliver afgørende for infrastrukturen i Silkeborg Kommune i mange år frem, skal ikke bare hastes igennem. Alle borgere skal have mulighed for at blive hørt, og jeg vil på ingen måde støtte en jernbaneforbindelse, der giver Sejs-Svejbæk-borgerne større gener, end de har i dag.