Af Poul Berggreen & Thomas Tonsberg Schlie, by og regionsrådskanditaer for Venstre i Silkeborg.


Regionsrådsformand Anders Kühnau forsøger at latterliggøre Dansk Folkepartis forslag om at bygge et moderne sygehus i Silkeborg tæt på motorvejen som erstatning af det nuværende, forfaldne sygehus, som aldrig har nydt regionsrådsformanden interesse endsige prioritering.


Det vil være naturligt, hvis man ønsker et sygehus i Silkeborg i fremtiden, at man vurderer, om det er mere fremtidssikret og mere hensigtsmæssigt for patienter og personale, at man tilbyder bedre forhold til glæde for kvaliteten, udviklingsmulighederne og arbejdsmiljøet.


Anders Kühnaus nedladne afvisning illustrerer med al tydelighed, at han ikke har tænkt sig at ofre mange penge på Regionshospitalet Silkeborg. Han findet det end ikke relevant at ansøge regeringen om centrale midler til at udvikle landets mest eksponerede udviklingshospital, som har udviklet mange tiltage til gælde for hele landet og på flere områder også uden for landets grænser.


Vi støtter fuldt ud forslaget om et nyt hospital i Silkeborg med nationale midler og vil anbefale regionsrådsformanden til at dæmpe sin nedladenhed over for sygehuset.