Skrevet i samarbejde med Ulrich Fredberg & Poul Berggreen. Henholdsvis regionsrådsmedlem og kandidat.


I budgetforliget blev det vedtaget at færdiggøre gavlbyggeriet på Regionshospitalet Silkeborg. Det halvfærdige gavlbyggeri har i mange år stået som en skamstøtte over den manglende administrative og politiske prioritering af hospitalet i Silkeborg.


Byggeriet koster 44 millioner, og regionsrådsformand Anders Kühnau konkluderer, at ”Det viser med al tydelighed, at regionsrådet prioriterer et stærkt udviklingshospital i Silkeborg.”


Men gør det nu det?


I sidste års budget fik Silkeborg bevilget 30 mill. kroner de kommende år til renovering af de forfaldne bygninger og lokaler (”nødvendigt løft af de fysiske rammer”).


Herved kunne Silkeborg påregne at få ca. 1/10 af det årlige beløb Randers får i 2020-2029.


Administrationen og Anders Kühnau har ikke tidligere ment, det var nødvendigt at få gavlbyggeriet færdiggjort, skønt der var mange meldinger om dårligt arbejdsmiljø pga. pladsmangel, dårlige forhold for patienterne og udviklingsprojekter i Silkeborg kun kunne etableres, hvis de ikke krævede ledige kvadratmeter, da sådanne ikke eksisterede i Silkeborg.


Efter et betydeligt borgerpres fra silkeborgenserne – og givet pga valget, hvor Anders Kühnau frygter at tabe Silkeborg – foreslog han, at man kun skulle bygge 2 af de 3 manglende etager.
De tidligere bevilgede 30 millioner kunne lige netop dækkede prisen for de 2 etager. Silkeborg kunne således selv komme til at betale hele byggeriet ”af tidligere bevilgede penge til andre formål”, mens regionen ikke skulle bidrage yderligere.


Takket være blå blok kom også den 3. og sidste etage til, så gavlbyggeriet kan færdiggøres, hvilket betød, at regionen måtte finde 14 millioner.


Man kan ikke give den samme gave to gange, så det er en faktuel kendsgerning, at Regionshospitalet Silkeborg har fået 14 millioner til gavlbyggeriet. Samtidig konverteres de tidligere tildelte 30 millioner fra renovering af forfaldne bygninger til nyt gavlbyggeri.


Desuden er der i udviklingsplanen bevilget årligt 1,1 mill til kapacitetsudvidelse i Smerteklinikken, mens de resterende 3 millioner er tidsbegrænset i 1-3 år.


Så silkeborgenserne må selv vurdere, om de få millioner til Silkeborg de seneste og kommende år i forhold til milliarderne til de andre hospitaler kan overbevise dem om, at regionen ”prioriterer et stærkt udviklingshospital i Silkeborg.”


Ved regionsrådsvalget d 16/11 vil det være muligt at fortælle Anders Kühnau, om man er enig med ham eller ej. – Stem Silkeborg i regionen!