Skrevet i samarbejde med Kristian Pihl Lorentzen, MF & transportordfører (V)


Det lader til at SF’erne, byrådsmedlem, Hans Okholm og folketingsmedlemmet, Signe Munk, har fået indtryk af at vi rigtig gerne vil have den nye Aarhus-bane igennem Sejs-Svejbæk og smukke Linå Vesterskov.


Problemet er bare at størstedelen Sejs-Svejbæks lokalbefolkningen er kraftigt imod at banen nogensinde kommer til at gå igennem det naturskønne område. I forvejen kæmper Sejs-Svejbæk med tung trafik i myldretiden og flere tog igennem vil ikke bare forsinke trafikken, men potentielt udfordre sikkerheden langs banen og ikke mindst kan vi risikere at opdele Sejs-Svejbæk i et Nord og Syd. Desuden synes det at være voldsomt at anlægge en jernbane tværs igennem Linå Vesterskov, hvor man i den smukke fredskov finder nogle af landets ældste træer. 


Det giver mere mening at rette opmærksomheden mod C1-linjeføringen langs Nordskovvejen og lade banen gå langs Hårup. På den måde vil man også kunne udvikle på erhverv og nye boligområder i Hårup/Linå, som vil blive mere attraktiv grundet en jernbane. I det mindst må man forvente at C1 og C3-linjeføringerne begge bliver fuldt belyste inden den store beslutning tages.


En effektivisering af trafikken og en god kollektiv trafik er vi bestemt tilhængere af, men her går det i alt for voldsom grad ud over mennesker og natur. Ikke mindst så bør man virkelig lytte til lokalbefolkningens ønsker i Silkeborg Kommunes 3. største byområde.