Der er flere steder stor glæde over den ny togbane mellem Silkeborg og Aarhus, som er en del af det nye trafikforlig. Men noget tyder på at banen er tiltænkt Silkeborg by i langt højere grad end hele kommunen. 


For nuværende er der nemlig intet der tyder på at Sejs-Svejbæk får et stoppested. Det betyder i så fald at Sejs-Svejbæks ”gevinst” er gennemkørende hurtigtog, mulighed ekspropriation af grundejere og en fældning af en del af Linå Vesterskov. Vi burde have satset på en sikker cykelsti til Laven i stedet i en grøn outdoor kommune, men trafikforliget ville det helt anderledes.


Ville vi få et stoppested på den nye hurtigbane i Sejs-Svejbæk, så kunne dette projekt forsvares en smule. Men i dette tilfælde ignorerer man fuldstændig indbyggere og natur i kommunens 3. største byområde og viser ligegyldighed overfor mennesker og natur.


Skal vi ikke have et stop i Sejs-Svejbæk, så burde man lade banen gå langs Nordskovvejen og herefter motorvejen fremfor sætte Sejs-Svejbæk under pres og ødelægge fredskov i kommunen.