Tilbage under valgkampen var der mange debatter om naturnationalparker, som potentielt kan komme til at berøre os her i Silkeborg Kommune. Naturnationalparker er Christiansborgpolitik og jeg er derfor glad for at blandt andre Kristian Pihl Lorentzen kæmper for at få stoppet dette ideologiske projekt.

Men når man har landets smukkeste natur i Silkeborg Kommune og vi står for skud hvis planernes gennemføres, ja så synes jeg at vi lokalpolitikere har pligt til at råbe vagt i gevær. Det har mine partikollegaer allerede gjort og som nyvalgt kan jeg blot tilslutte mig modstanden mod at indhegne vores skønne natur.

Selve betegnelsen naturnationalparker er et decideret skønmaleri, hvor man foregiver at styrke biodiversiteten. Man mener at man ved at indhegne kan skabe bedre forhold for og øge antallet af dyr, planter mm. Problemet er bare at man ikke har spurgt fagkundskaben om hvad der videnskabeligt udvikler vores natur.

At indhegne dyr betyder ikke vild natur, men unaturlig natur der kan sammenlignes med store dyreparker. Hvis man indskrænker dyrerenes frie bevægelighed i vores skove og natur, vil det potentielt medføre misrøgt som vi desværre har set andre steder.

Som andre også har været inde på, så er det heller ikke klimavenligt. Kristian Pihl Lorentzen påpegede i et tidligere indlæg, som tåler en gentagelse, at den produktive skov opsuger og lagrer store mængder CO2 og fortrænger fossile brændsler ved at vi bruger træ til produktion.

Ja, vi skal passe på vores skov og natur. Ja, vi skal plante nye træer når vi fælder træer til produktion. Så derfor et klart nej til naturnationalparker i Silkeborg og resten af landet.