Så er der en tidslinje på mht. Aarhus-banen, men der venter et langt sejt træk.

Til trods for at det er en landspolitisk beslutning hvor linjeføringen skal gå, så vil jeg naturligvis fortsætte med at bruge min platform som byrådsmedlem og mit netværk under den kommende proces.

Når hver 4. ‘Sejs-Svejbækker’ valgte at sætte krydset personligt ved mig til kommunalvalget, så kan i regne med at jeg arbejder for jer.

Målet må hele tiden være at nå frem til den løsning der er bedst for Sejs-Svejbæk.

Tidslinjen for Aarhus-banen (Silkeborg-Aarhus).

⏲️ 1 kvartal 2022:
🚄 Undersøgelsen bliver igangsat.
⏲️ 3. kvartal 2022:
🚄 Idéfasehøring.
⏲️ 3. kvartal 2023:
🚄 Afrapportering af indledende fase til forligskredsen med henblik på stillingta-gen til videre proces.
⏲️ 4. kvartal 2024:
🚄 VVM-høring.
⏲️ 1. og 2. kvartal 2025:
🚄 Ekstern kvalitetssikring.
⏲️ 3. kvartal 2025:
🚄 Afrapportering af beslutningsgrundlag til for-ligskredsen og stillingtagen til igangsætning af anlæg.
⏲️ 4. kvartal 2025:
🚄 Eventuel fremsættelse af anlægslov.

Læs mere om Aarhus-jernbanen og de mulige linjeføringer i denne artikel fra MJA:
https://bit.ly/3HwEDji