Onsdag var der ungekongres i Silkeborg. Med et udvalgs- og byrådsmøde dagen før, så begyndte det civile job at presse på, men vi tænkte, at vi naturligvis måtte støtte op om arrangementet. Det valg fortrød vi ikke, og det var en stor fornøjelse som »voksenpolitiker« at deltage i ungekongressen 2023 i Jysk Musik Teater. 

At se et arrangement arrangereret så gennemført af unge til unge kan noget. Det var super spændende og interessant. Specielt da der var tale om emner og indhold målrettet 7. klasse, hvilket tæller ca. 600 elever fra de forskellige skoler i vores kommune.

Fokus denne dag var på de unges mentale helbred, hvilket også er noget, vi voksne i både udvalg og byråd har stort fokus på. I vores optik har vi en opgave som både politikere og forældre i at være på bølgelængde med de unge, i en tid hvor mental sundhed og det digitale fylder mere end nogensinde.
Det betyder at vi har et ansvar og skal lytte og sætte os ind i alt fra brugen af chatrobot til TikTok.


Vi skal være meget opmærksomme på de løbende ændringer, der er i samfundet, som har betydning for vores unge. Det gælder naturligvis i høj grad også den mentale sundhed, som er helt afgørende for et godt skole og fritidsliv. Det er helt afgørende for vores alles fremtid, da de unge netop er vores fremtid. De skal køre samfundet videre, og derfor skal de naturligvis have de bedst mulige rammer for at udvikle deres potentiale.


Ungeborgmesteren sagde dagen derpå til Midtjyllands Avis, at hun håbede, at de voksne politikere ville lytte og tage deres inputs med videre. Det kan vi bekræfte, at vi gør, og vi vil gøre vores bedste for at leve op til ungeborgmesterens opfordring.