Skrevet i samarbejde med regionsrådsmedlem, Ulrich Fredberg og medkandidat til regionsrådet, Poul Berggreen.


Regionshospitalet Silkeborg har de seneste mange år ikke fået tildelt de nødvendige ressourcer til almindelig og nødvendig vedligeholdelse. Selv i regionens egne opgørelser er Regionshospitalet Silkeborg det mest forfaldne hospital med det største vedligeholdelsesbehov og de mindste ressourcetildelinger.


Samtidig har udbygningen slet ikke kunnet følge med behovet for ekstra kvadratmeter, og planlagte byggeprojekter er i stedet blevet skrinlagte i modsætning til de andre regionshospitaler i regionen.


Skønt Regionshospitalet Silkeborg har status af ”Regionens udviklingshospital” er udviklingen begrænset til projekter, der ikke kræver ledige kvadratmeter, da det er en umulig ressource at opdrive på matriklen.

I 15 år har der været kæmpet for at få færdiggjort det gavlbyggeri, det tidligere Aarhus Amt vedtog skulle bygges. Med flere års interval er det hidtil kun blevet til 2 af de 5 planlagte etager. De seneste år primært fordi regionsrådsformanden har været modstander heraf.


Det ser dog ud til – ved hjælp af det kommende valg? – at tiderne skifter, så gavlbyggeriet endelig færdiggøres.


Det synes dog som om regionsrådsformanden vil spare den 5. etage, så det ufærdige gavlbyggeri stadigvæk er det første syn, der møder patienter ved ankomsten til sygehuset.

Få nu færdiggjort det gavlbyggeri, som patienterne og medarbejderne i mange år har haft behov for. Endnu en lappeløsning med blot 2 af de 3 etager vil være yderligere en hån mod patienterne og medarbejderne.
Det fortjener ingen af dem.