Sejs-Svejbæk er et af de områder i Silkeborg kommune der vækster mest. Vi er kommunens 3. største byområde, det kalder på et serviceniveau der matcher områdets udvikling.


Vi er ikke så glade for uhæmmet byggeri her i Sejs-Svejbæk, mest med tanke på om skolen, infrastrukturen og naturen kan følge med. Derfor mangler der alligevel noget som vil gavne et stort antal borgere lokalt her i Sejs-Svejbæk, nemlig et sundhedshus. Vi er med 4.500 indbyggere + omegnsbyerne Linå, Mollerup og Laven ved at være et sted hvor der er brug for et lokalt sundhedshus med læge og tandlæge. Men også et hus hvor private behandlere som eksempelvis fysioterapeuter ville kunne leje sig ind.


Befolkningsgrundlaget og behovet er der. Bygger man i en stil der matcher naturen kunne det være interessant at kigge på Tværdalsvej eller alternativt den gamle Rema-bygning, hvorfra Rema 1000 snart fraflytter pga. et nyt Rema-byggeri på den gamle Mascotgrund.


Mulighederne er mange og bygges der med respekt for naturen, så er potentialet der så borgerne i vores område ville kunne gå til læge og tandlæge i nærområdet. Man ville også kunne aflaste trafikale udfordringer ind mod Silkeborg på den måde, hvor jeg tænker at et ikke uvæsentligt antal indbyggere kører til for at benytte ovenstående.