Et driftigt erhvervsliv

Silkeborg Kommune skal være det bedste sted at bo og virke i Midtjylland – både for etablerede virksomheder og iværksættere. Jeg vil arbejde for at styrke erhvervslivet, så flere kan arbejde og handle der, hvor de bor.


I årene efter finanskrisen i 2008 mistede Silkeborg Kommune næste 4.000 arbejdspladser. Det var kommunen langt fra ene om. Men hvor langt de fleste kommuner i det midt- og østjyske allerede har indhentet det tabte terræn, så ligger Silkeborg fortsat under. Det er utilfredsstillende for en vækstkommune som vores.


Jeg vil arbejde for, at der udlægges flere attraktive erhvervsområder langs motorvejen, så flere virksomheder vil investere i kommunen, og trafikken holdes ude af midtbyen. Desuden vil jeg kigge på byggesagsgebyret, som er en barriere for opførelsen/renoveringen af energivenlige bygninger, styrke samarbejdet mellem kommunens folkeskoler og det lokale erhvervsliv, så vi sikrer den lokale arbejdskraft nu og i fremtiden, samt skabe tidssvarende rammer for det lokale handelsliv, så det overlever og udvikles i en tid, hvor fortsat flere forbrugere e-handler.

Mine andre mærkesager: