Skrevet i samarbejde med Kasper Thomassen, Poul Berggreen, Thomas Tonsberg Schlie og Ulrich Fredberg.

Regionsrådskandidater for Venstre i Aarhus og Silkeborg


Sygeplejerskerne forkastede med et stort flertal et »forlig«, der kun kunne opfattes som en syltekrukke.


Det bør ikke overraske nogle.


I mange år har sygeplejerskerne været – forståeligt – utilfredse med deres løn, som vitterligt ligger under niveauet i relation til længden af deres uddannelse. Sygeplejerskerne er helt centrale i behandling og pleje af patienterne.


Den kroniske utilfredshed hos denne store faggruppe har været kendt i årevis.


Utilfredsheden har påvirket arbejdsglæden og rekrutteringen.

Samtidig har det påvirket sygeplejerskernes lønstruktur, så sygeplejerskerne kan opnå tillæg og derved bedre løn, hvis de fjerner sig fra den direkte patientpleje.


Sygeplejerskerne skal have en væsentligt bedre grundløn for at sikre arbejdsmiljøet. Og arbejdsmiljøet er afgørende for rekrutteringen og kvaliteten i patientbehandlingen.


Det er ikke en acceptabel undskyldning, at andre faggrupper er i samme situation.


Lad os få nye forhandlere, der ikke på forhånd melder ud, at der ikke er noget at forhandle om, og som ikke forlader lokalet, før problemet er løst.


Et problem, der burde være løst for længst.