Af Venstres gruppe i Silkeborg Byråd

Lad os spare mest der, hvor vi mindst kan mærke det. I Tyskland har man netop besluttet at skrue ned til 19 grader i offentlige bygninger pga. den yderst alvorlige energikrise. De galoperende energiudgifter koster ikke blot i de private hjem, men også de kommunale bygninger oplever prisstigninger – og det er ikke småpenge, der er tale om.

I en tid, hvor Silkeborg Kommune skal finde millioner af kroner på den kommunale service, bør vi reagere hurtigt de steder, hvor der kan findes besparelser, som rammer kernevelfærden mindst muligt.

En tommelfingerregel er, at man kan spare hele 5% af forbruget ved at skrue en enkelt grad ned i eget hjem. Derfor vil en marginal sænkelse af temperaturen i samtlige kommunale bygninger være en markant besparelse på energiudgifterne. Det kommer både skatteyderne og klimaet til gode i en tid, hvor der er allermest brug for det.

Ældrecentre skal naturligvis undlades, da det er folks private hjem, men kan man sænke temperaturen fra de nuværende 20-22 grader til 19 grader i øvrige kommunale bygninger, vil besparelsen ganske givet være meget stor.

Energistyrelsen anbefaler da også at skrue ned for temperaturen, men også at justere på lyset. Her kunne man endda forestille sig at slukke helt for lyset de steder, hvor det kun brænder af æstetiske årsager.

Idéerne er mange, og effekten er uden tvivl større på både økonomien og klimaet, end vi måske tror.
I Tyskland er beslutningen allerede taget, så lad os vise vejen i Silkeborg Kommune og gå samme vej.