Da Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg mødtes i april blev medlemmerne præsenteret for en ny elevtalsprognose for kommunens skoler.


Prognosen viste for Sejs Skoles vedkommende, at kommunen nu forventer endnu flere elever på skolen end tidligere beregnet. Fra skoleåret 2020/21 til 2033/34 forventes elevtallet på skolen nu at stige med 161 elever eller 22 procent.


Det lyder måske ikke af så meget, men det er sammenholdt med, at der i skoleåret 2020/21 var 30 klasselokaler på skolen, og heraf var 29 lokaler var i brug. Fra skoleåret 2023/24 forventes alle lokaler at være inddraget til klasselokaler, og fra 2024/25 til 2033/34 vil behovet for klasselokaler stige fra 31 til 39.

Derfor taler forvaltningen også om i udvalgets bilag fra det pågældende møde, at Sejs Skole står over for kapacitetsudfordringer startende fra skoleåret 2023/24. Bl.a. fordi skolen bliver 4-sporet herefter.


Nu tager selvsamme udvalg handling på sagen, da det netop har indstillet til byrådets godkendelse, at der afsættes 1 mio. kr. til projektering af en udvidelse af skolen. Den beslutning vil jeg gerne kvittere for.


Det er dog ikke ensbetydende med, vil jeg gerne understrege, at en udvidelse er nært forestående. For så længe udvidelsen er placeret i de såkaldte ”overslagsår” i det kommunale budget – som det er tilfældet nu – er projektet sat på pause. Indtil politikerne i byrådet bliver enige om, at det skal sættes i gang.


Hvis jeg vælges til november, vil jeg kæmpe for, at udvidelsen af Sejs Skole igangsættes så hurtigt som muligt, og at der sættes skud i tankerne om at etablere en sikker cykelsti til skolen, så børn og voksne trygt kan krydse både jernbanen og Julsøvej.