Under valgkampen har flere byrådskandidater være ude med et forslag om at ansætte en “stadsarkitekt”, der kan rådgive byrådet og forvaltningen om byens udvikling og arkitektur.


Jeg synes, at det er en fin ide, der kan bringe nye faglige perspektiver på vores fælles by. Når det er sagt, kan jeg alligevel godt være bekymret for, at stadsarkitekten ender som en smagsdommer på rigtig og forkert, som det er sket i andre kommuner. Og som parentes bemærket har nedlagt funktionen af samme grund.


Udvikling og arkitektur er som øjet ser, og derfor synes jeg ikke, at det skal overlades til én person at have en holdning til. Uanset stadsarkitektens faglighed og kvalifikationer. Det skal borgerne også have mulighed for løbende at udtale sig om.


Derfor foreslår jeg, at der oprettes et Byudviklingsudvalg, hvor udvalgte borgerrepræsentanter gør byrådspolitikerne selskab om at forholde sig til spørgsmålet. Det kan oprettes som et såkaldt §17, stk. 4 udvalg, som det blandt andet også kendes fra de nuværende Outdoor- og Nærdemokratiudvalg.


Et byudviklingsudvalg vil kunne medvirke til at sikre, at borgerne bliver hørt på udviklingen i byen, og at politikernes og stadsarkitektens ord hele tiden bliver holdt op imod virkeligheden uden for murene på Søvej. Desuden kan udvalget holde politikerne og forvaltningen op på, at borgernes skal inddrages på en god og ordentlig måde, når der f.eks. laves nye lokalplaner eller startes nye større byudviklingsprojekter.
Det sidste – den gode borgerinddragelse – vil ikke automatisk blive styrket ved at ansætte en stadsarkitekt. 


Derfor er der ligeledes brug for et byudviklingsudvalg, der kan sikre, at politikerne skaber udvikling, som flere borgere kan ses sig selv i og være stolte af.