Skrevet i samarbejde med: Ebrahim Khalaf, Ole Würtz, Poul Berggreen. Alle byrådskandidater for Venstre


Vi er dybt forundret over at kunne læse, at næsten hele Plan- og Vejudvalget på deres møde 3. maj har valgt at give tilladelse til nedrivning af kommunens suverænt ældste eksisterende bygning fra 1650 på Sinding Hovedvej. Havde Kuno Danielsen (DF) ikke benyttet standsningsretten og sendt sagen i byrådssalen ville nedrivningstilladelsen være godkendt nu. Tak for det Kuno Danielsen.


Det siddende Plan- og Vejudvalg med Hans Okholm (SF) i spidsen mener ligesom forvaltningen, at bygningen ikke er arkitektonisk speciel eller unik. Vi kan give udvalget ret i, at en del af det der bygges i disse tider hverken er speciel eller tilnærmelsesvis unik arkitektonisk, men en bygning som er på vej mod sit 400 års jubilæum må siges at have en lokalhistorisk værdi. Valgte alle landets kommuner at give tilladelse til nedrivning af flotte ældre bygninger bygget før Danske Lov og Kongeloven, så mister vi noget vigtig visuel historie, som bare ikke kan findes i den Gamle By i Århus.


Et flot stenhus som trænger til en kærlig hånd, og som har prydet landskabet næsten helt tilbage til Christian 4.’s regeringstid, og har det overlevet så længe, så er det også bevaringsværdigt. Det gule stenhus må siges at være et kvalitetsbyggeri, når det har kunne eksistere så længe. Det kunne nogle byggematadorer nu om stunder godt tage ved lære af. Det er både lokalt og globalt åbenbart moderne at omskrive og slette historien, men i Venstre ønsker vi man lærer af den og bevarer den for eftertiden.


Det gule stenhus er en del af en firlænget gård, og er placeret tættest mod vejen, hvorfor nye ejere sagtens bør kunne nedrive den resterende gård og bygge nyt, samtidig med at det nye indgår i forening med en renoveret kulturhistorisk bygning. Kan eventuelle nye ejere ikke forlige sig med det, så må Silkeborg Kommune overtage ejendommen. Det gule stenhus vil kunne benyttes til flere spændende ting eksempelvis lokalarkiv, museum, forsamlingshus, spejderhytte eller lejrskole. Vi har ikke et endeligt svar til anvendelsen, men mulighederne er mange.


Kan resten af byrådet ikke se værdien og potentialet i kommunens ældste eksisterende bygning, må vi rette en appel til kulturministeren om at erklærer det gule stenhus for bevaringsværdigt, jf. bygningsfredningsloven § 19.


Venstre i Silkeborgs position er ret klar og tydelig. Det gule stenhus stod her før os og det skal stå her efter os.