Det skal være sikkert at færdes i Silkeborg Kommune, om du er gående, på cykel eller er i bil. Derfor vil jeg arbejde for en tidssvarende infrastruktur, der kan rumme, at vi bliver flere voksne og børn i kommunen for hver dag, der går.


Det skal være nemt at transportere sig rundt som borger i Silkeborg Kommune, for der, for der spildes for mange timer på kødannelser og utidssvarende infrastruktur, der ikke er i balance i forhold til vores store tilflytning.


Eksempelvis cykling er på alle måder en gevinst for os alle, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Hver eneste gang man cykler sparer man samfundet, dvs. skatteborgerne for otte kr. pr. km. Besparelsen skyldes sundhedseffekterne viser beregninger fra Transport- og Boligministeriet. “Hvis man gennem investeringer i eksempelvis flere supercykelstier kan få flere til at cykle, så vil det være en af de bedste investeringer, man kan lave i samfundet overhovedet”. Det udtalte Professor Jeppe Rich fra Danmarks Tekniske Universitet, da beregningerne blev offentliggjort.


Derfor vil jeg sætte på dagsordenen i Silkeborg Byråd, at vi skal investere i sikre cykelstier til alle større byområder i Silkeborg Kommune, eksempelvis Sejs-Svejbæk, som er kommunens 3. største byområde. Men også til Funder og Balle skal vi sørge for, at asfalt og markeringer står distancen året rundt. Desuden skal vi prioritere, at biltrafikken glider ind og ud af Silkeborg, og at skolerne i kommunen har afleveringszoner, der gør det trygt for børn og voksne at cykle til skole.